รายละเอียด Boss MVP ที่ดรอป Magic Card Album


BossMVP ทั้งหมดนี้มีโอกาสดรอป Magic Card Album 0.50% ทุกตัว

OSIRIS
สถานที่เกิด moc_pryd04
เวลาเกิด 1 hour.

BAPHOMET
สถานที่เกิด Labyrinth Forest F3
เวลาเกิด 2 hour.

DOPPELGANGER
สถานที่เกิด gef_dun02
เวลาเกิด 2 hour.

MISTRESS
สถานที่เกิด Mjolnir_04
เวลาเกิด 2 hour.

GOLDEN THIEF BUG
สถานที่เกิด prt_sewb4
เวลาเกิด 1 hour.

ORC HERO
สถานที่เกิด gef_fild14
เวลาเกิด 1 hour.

DRAKE
สถานที่เกิด Sunken Ship F2
เวลาเกิด 2 hour.

EDDGA
สถานที่เกิด pay_fild11
เวลาเกิด 2 hour.

MAYA
สถานที่เกิด anthell02
เวลาเกิด 2 hour.

MOONLIGHT FLOWER
สถานที่เกิด pay_dun04
เวลาเกิด 1 hour.

PHARAOH
สถานที่เกิด in_sphinx5
เวลาเกิด 1 hour.

PHREEONI
สถานที่เกิด moc_fild17
เวลาเกิด 2 hour.

ORC LORD
สถานที่เกิด gef_fild10
เวลาเกิด 2 hour.

KNIGHT OF WINDSTORM
สถานที่เกิด xmas_dun02
เวลาเกิด 1 hour.

GARM
สถานที่เกิด xmas_fild01
เวลาเกิด 2 hour.

DARK LORD
สถานที่เกิด gl_church
เวลาเกิด 1 hour.