ข้อสำคัญในการสมัครสมาชิก

1.ห้ามใช้ ID และ Password ซ้ำกับเซิร์ฟเวอร์อื่นๆที่ท่านเคยเล่นมา
2.ไม่ควรบอก ID และ Password กับเพื่อนในเกม เพราะอาจถูกคนกันเองนี่แหละแฮคของเราได้
3.การตั้ง Password ควรใช้ ตัวอักษรผสมกับตัวเลข เพื่อความปลอดภัยจากการสุ่มเดา
4.กรุณาใช้ Email ที่สามารถใช้งานได้จริง เพื่อยืนยันความเป็นเจ้าของกรณีเกิดปัญหาต่างๆ